The form was made in the application formees.com
Online tool for creating forms

Objem a náročnost probírané látky:

1          2          3          4          5

1          2          3          4          5

zcela

souhlasím

Předmět mi nabídl možnost zdokonalit se v mých  znalostech.

1          2          3          4          5

Zhodnoťte prosím

Meno:

Priezvisko:

Zcela

triviální

Vyučující je na hodinu vždy dobře připraven.

zcela

nezvladatelná

Vlastní komentář:

Předmět pro mě byl intelektuálně stimulující.

Objednávkový formulár na meranie výkonu - 27/9/14 od 8:30 - 16:00

Celkové zhodnocení předmětu:

Vyučující dokáže podněcovat a dobře moderovat diskusi.

Prosím,  vyplňte objednávací formulár dôsledne. Ďakujeme, team Profituning

Vyučující má zájem o intelektuální a odborný růst studentů.

Látka byla vyložena jasně a srozumitelně.

Značka a model automobilu:

Od vyučujícího dostávám přínosnou zpětnou vazbu.

Celkové hodnocení

Zcela

nesouhlasím

Souhlasíte s následujícím tvrzením?

Náročnost požadované průběžné přípravy:

Setkání s ní/m bylo inspirativní a motivující.

zcela

jedinečný

Naprosto

katastrofální

Vyučující je vynikající odborník (odbornice).

Objednávateľ